SERVIS 24

pomoc-logo

Po nahlášení havárie přijedeme
v nejkratším možném čase.
Havarijní služba je Vám dispozici
NONSTOP 24 hodin
365 dnů v roce.
Zajišťujeme nonstop služby
ve všech našich oborech.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb
je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online;
v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.

Tenis

Vážení sportovní přátelé,nabízíme Vám možnost využití našeho antukového tenisového hřiště.

Hřiště se nachází v krásném prostředí městského parku.

tenis

INFORMACE:

- klíče od kurtu se vyzvedávají v pracovní dny na firmě BEJLEK  –  koupelnové studio - ul. Nádražní 758,  (mimo pracovní dny, dle tel. dohody)

- v případě zájmu,Vám zajistíme sparingpartnera či tenisového trenéra pro výuku

MOŽNOST  ZAPŮJČENÍ  TENISOVÉHO VYBAVENÍ:

- tenisová raketa 25,- kč / hod.
- tenisová raketa dětská 20,- kč / hod.
- tenisové tréninkové míče 1,- kč / hod.-/1ks

VYPLÉTÁNÍ  TENISOVÝCH  RAKET:

- cena od  200,-  kč / ks (dle  značky výpletu)

MOŽNOST KOUPĚ :

- tenisové míče

- omotávky

- gripy

- tlumítka

Poradce správného výběru rakety (dokument PDF)


 

Relax01 Relax02 Relax03

Pravidla provozu na antukovém tenisovém hřišti:

 

Čl. I 
 Využívání hřiště
 

 

1. Provozovatelem tenisového hřiště je firma BEJLEK – SPORT..
2. Tenisový kurt je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména  k míčovým hrám (tenis,   badminton),
3. Uživatelem tenisového kurtu může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky  provozního řádu.  
4. Uživatel tenisového kurtu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku.

Čl. II
Členové tenisového klubu

 


1. Členem tenisového klubu  se může stát osoba starší 15 let, která má pro ten který rok splněny všechny povinnosti:                                                                                                                                             
- zaplacené členské příspěvky
2. Každý člen tenisového klubu  obdrží členskou kartu.  

Čl. III
Ostatní uživatelé zařízení  tenisového klubu

 


1. Ostatní  uživatelé zařízení ( dále jen hosté ) mají právo využívat zařízení tenisového kurtu v Hrušovanech nad Jevišovkou proti peněžní úhradě. Mezi hosty patří: nečlenové tenisového klubu , ale též členové, kteří nemají splněny veškeré povinnosti.

Čl. IV
Provoz a správa hřiště

 


1. Hrací sezóna začíná v den uvedení tenisového kurtu do provozu a končí v závislosti na počasí, zhruba v 10 měsíci roku.
2. Za plynulý provoz tenisového kurtu odpovídá pověřený správce:  
3. Denní provozní doba tenisového kurtu: 8.00 – 22.00 hodin dle závazných objednávek.
4. Objednávky si zajišťují objednatelé, kteří jsou  členové tenisového klubu  sami vyplněním datumu, požadovaného času hrací doby a dalších údajů do objednacího listu tenisového kurtu, který je vyvěšen ve skříńce u vchodu na kurt.
5. Každý člen tenisového klubu  si může bezplatně vzít za spoluhráče osobu mladší 15 let. Tuto skutečnost musí zaznamenat do objednacího listu tenisového kurtu.
6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz tenisového kurtu je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli.
7. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen provést změnu  na objednacím listu tenisového hřiště.  Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky, popřípadě řešit na schůzi tenisového klubu.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
9. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle CENÍKU ZA

Čl. V
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 


1. V areálu tenisového kurtu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. V této souvislosti zde platí
- zákaz kouření - zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem…Obuv  nesmí  narušovat antukový povrch nevhodným dezénem podrážky.
- zákaz vstupu se zvířaty
- manipulace s ostrými předměty
- zákaz vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů
- zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- zákaz vstupu podnapilým osobám
3. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na tenisový kurt se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem   a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.
4. Dvorec je možno obsadit na 120 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit. Platí, že prvních 50 minut je věnováno hře a zbývajících 10 minut je věnováno úpravě povrchu, tak aby řádně upravený kurt mohl být včas předán dalšímu zájemci. Hra může být zahájena jen na řádně upraveném dvorci. To znamená dobře srovnaném a urovnaném předchozím hráčem.
5. Je zakázáno hrát na suchém nenakropeném povrchu kurtu. Tlaková kropící voda se zapíná zeleným tlačítkem u pravé  vnitřní strany vstupní branky kurtu.  Kropí se  pomocí hadic s rozstřikovačem nepřetržitě až do automatického vypnutí.
6. Nelze hrát na suchém ( prašném ), rozmáčeném nebo jinak narušeném dvorci. Sporné případy řeší správce.
7. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu tenisového kurtu pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí ). Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze u hrazení popř. za hrazením.
8. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Čl. VI
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště
3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.  Dohlíží správce tenisového kurtu a členové tenisového klubu . Tyto osoby mají právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo je požádat o odchod z prostor tenisového kurtu. Všechny sporné případy se řeší na nejbližší schůzi tenisového klubu na písemný či ústní návrh dotčených osob.

Přejeme Vám mnoho krásných sportovních zážitků.